Gửi tin nhắn
aboutus
QC Hồ sơ

Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. kiểm soát chất lượng 0

 

 

 

58 Kiểm soát chất lượng quy trình:

Trước khi giao hàng cho khách hàng,

mỗi lô hàng phải vượt qua quá trình thử nghiệm 58 lần tại nhà máy BAIYUN.Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. kiểm soát chất lượng 1

 

 

     Guangzhou Baiyun Chemical Industry Co.,ltd. kiểm soát chất lượng 2

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc